Injoranca dhe Shpata

 

Injoranca dhe Shpata

Është treguar se Hasan el-Basriu – Allahu e pastë mëshiruar – ka thënë:

Ai i cili vepron pa dituri është sikurse ai i cili udhëton jashtë rrugës; dhe ai i cili vepron pa dituri prish më shumë sesa ndreq. Kështu që, kërko dituri në një mënyrë që nuk do të dëmtojë adhurimin tënd, dhe kërko që të adhurosh ( Allahun) në një mënyrë që nuk do të dëmtojë (kërkimit tënd) të diturisë. Dhe me të vërtetë, kishte njerëz që kërkuan të adhuronin ( Allahun) por e braktisën diturinë derisa filluan të sulmojnë umetin e Muhamedit – sal-lAllahu alejhi ue sel-lem – me shpatat e tyre ( ekstremistët khauarixhinj). Mirëpo, nëse do të kishin kërkuar dituri, kjo nuk do t’i drejtonte ata të bënin atë se çfarë bënë.

Cituar nga Ibën Abdil Berr, Xhâmi’ Bejân El-’Ilm we Fadlihi artikulli 905.

Përktheu: M.M.
Burimi: http://islamifejaevertete.com

Referenca: http://www.sayingsofthesalaf.net/index.php/ignorance-and-the-sword/

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read