BallinaTEZKIJEMëkatët dhe PendimiKujto, para se të mëkatosh

Kujto, para se të mëkatosh

 

Kujto, para se të mëkatosh 


Nëse të mund epshi yt…
Nëse dëshiron të flasësh, dhe nuk e din se çka flet…
Nëse dëshiron për një rast që të ka shqetësuar, ti nuk je përmbajtur…
Nëse dëshiron të marrësh një vendim që nuk e kënaq Allahun…

Kujto se, ajo është një moment që mbaron
Kujto se, mëkati e tërheq mëkatin
Kujto se, meleku ka regjistruar çdo të keqe që ke bërë
Kujto se, Allahu të ka parë në atë punë që nuk e do dhe nuk është i kënaqur.
Kujto se, zemra yte ka marrë një pikë të zezë.
Kujto se, mëkati te privon nga adhurimi 
Kujto se, do të dalësh para vëllezërve të tu me poshtërimin e mëkatit.
Kujto se, ti nuk ke duruar në momentin e bërjes se mëkatit.
Kujto se, ke humbur shpërblime të mëdha atëherë kur nuk ke luftuar me mëkatin.
E ti, gjithmonë kujto… para se te besh mëkat!

Kujto, atë Ditë kur Allahu i ringjallë të gjithë ata dhe i informon se çka kanë punuar. Allahu e ka shënuar atë, por ata e kanë harruar. Allahu është dëshmitar i çdo sendi”. (Muxhadele, 6)

Kujto! “…kush bën keq do të dënohet për atë dhe nuk do të gjej pos Allahut, as ndihmës as mik”. (Nisa, 123)

O ti! Po supozojmë se nuk frikohesh, por i mjeri ti që nuk përmallohesh.

E lusim Allahun të na mbrojë nga çdo e keqe dhe e padëshiruar, dhe të na bëj rob falënderues ditë e natë.

Kur të zgjohesh, mos e prit natën
Kur fle natën, mos e prit ditën

InshaAllah, është këshillë për mua dhe ty!

Me shpresë se do të bie në veshët që dëgjojnë dhe mendjet që logjikojnë

Të udhëzohet mëkatari dhe të largohet nga ajo
E atëherë edhe ne do ta kemi shpërblimin

Përktheu: Valdet Kamberi

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

Must Read