“Kush nuk mundet…”

“Kush nuk mundet…”

“Kush nuk mundet të qëndrojë në Arafat, le të qëndrojë tek kufiri i Allahut dhe të mos e shkel atë.

Kush nuk mund të kalojë natën në Muzdelife, le të përkushtohet natën në bindje ndaj Allahut, në mënyrë që Ai ta afrojë afër Vetes.

Kush nuk mundet ta ther kurbanin në Mina, le ta ther epshin e tij në vendin ku jeton, në mënyrë që t’i arrijë synimet që i lakmon.

Kush nuk mund të shkojë tek Shtëpia (Qabeja) për shkak të largësisë, le t’i drejtohet Zotit të saj, sepse Atë e ka më afër se damarin e qafës.”

(“Letaif El-Me’arif” e imam ibn Rexhebit, 310)

Përktheu: Hoxhë Petrit Perçuku

Must Read