MËKATET E ZEMRËS

Allahu, xhele ve ala, ka thënë:

“Ai e ngërthen (e zgjaton) natën në ditë dhe e ngërthen (zgjaton) ditën në natë dhe Ai është që i di të fshehtat në gjoksa.” (Hadid: 6)

“Nese realisht e beson fuqishëm këtë porosi kuranore, a thua valle guxon të mbash në gjoksin tënd gjëra që nuk i do Zoti yt?! Po të ishe mysliman si duhet, nuk ka mundësi ta bësh një gjë të tillë, andaj fillo pastroje gjoksin tënd nga syefaqësia, urrejtja ndaj myslimanëve, xhelozia, mllefi, ngase dihet fare mirë që Allahu di çdo gjë që ka në gjoksin tënd.”

(Shejh Uthejmini, rahimehullah, Tefsiri suresë el Hadid: fq. 373)

Must Read