BallinaARTIKUJKuran dhe TefsirVLERA E SINQERITETIT

VLERA E SINQERITETIT

Allahu, xhele ve ala, ka thënë :
“Ska dyshim se ata që japin lëmoshë (sadaka) dhe sinqerisht japin për hir të Allahut, atyre u shumëfishohet dhe ata kanë shpërblim të madh.” (Hadid: 18)

“Për t’u realizuar ky premtim i Allahut, duhet plotësuar patjetër dy kushte:

1. Sinqeriteti me Allahun (kryerja e veprës me sinqeritet) dhe

2. Pasimi i Sunetit (të kryhet vepra sipas udhëzimeve të Resulullahut, salallahu alejhi ve selem).

Kurse ai që bën syefaqësi në vepra, ai nuk bën pjesë dhe është larg këtij premtimi hyjnor.”

(Shejh Uthejmini, rahimehullah, Tefsiri suresë el Hadid: fq. 392)

Must Read