BallinaARTIKUJMuhamed s.a.v.sMOS SHANI MUHAMMEDIN (poezi)

MOS SHANI MUHAMMEDIN (poezi)


MOS SHANI MUHAMMEDIN

Përse shani e ofendoni
njeriun e dërguar pejgamber
përse shqetësoni muslimanët
e ju njerëz të mjerë

Përse nuk pushojnë gjuhët së shari
njeriun që me mëshirë u dërgua
përse s’ndaloni njëherë
Të vërtetën për ta studiuar

A shante ai,
apo a ofendonte
misioni i tij për moralin
me çka e urdhëronte

Ai ndaloi ofendimin
urreu e nënçmoi sharjen
përbuzi mallkimin
dhe mohoi përçarjen

Ai na mësoi
se nuk bën të shash njeri
ngase që të gjithë ata
janë krijuar nga i Madhi Perëndi

Ai tha për Isain, të birin e Merjemes
që ju për Zot a bir të Zotit e besoni
e kam vëlla në fe
nuk bën ta ofendoni

E shqetësonin me fjalë
e rëndonin me fyerje
sprovohej vështirë çdoherë
“jam dërguar mëshire” thoshte ky pejgamber

Allahu mëshirë më dërgoi
mallkimin ma ndaloi
butësinë dhe mirësjelljen
me Kur’an m’i urdhëroi

Nëse Muhammedi
askënd nuk paska ofenduar
atëherë çfarë shtyn këta njerëz
atë për ta shqetësuarSedat G. ISLAMI
16-2-2008, e shtunë
Vushtrri, Kosovë

Referencë: http://sedatislami.wordpress.com/2011/10/30/mos-shani-muhammedin/

www.IslamiFejaeVertete.com

Must Read