BallinaARTIKUJKuran dhe TefsirMREKULLI KURANORE - Bashkimi i dy detëve dhe mospërzierja e tyre

MREKULLI KURANORE – Bashkimi i dy detëve dhe mospërzierja e tyre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MREKULLI KURANORE

 

Surja El-Kehf (18), ajetet 60-61:

 

“(Kujto) kur Musai i tha djaloshit që e shoqëronte: “Nuk do të pushoj së ecuri, derisa të arrij në vendin ku takohen dy detet, edhe nëse do të më duhet të udhëtoj për shumë kohë.””

 

Dhe, kur arritën në vendin, ku bashkoheshin dy detet, ata e harruan peshkun e tyre dhe ai rrëshqiti në det, duke e hapur atë si tunel.

 

Surja En-Nemël (27), Ajeti 61:

 

“A ka më të mirë se Ai që e ka bërë Tokën të qëndrueshme, ka bërë në të lumenj, ka ngritur në të male dhe ka bërë midis dy deteve pengesë të padukshme?! Vallë, a ka krahas Allahut, zot tjetër?! Jo, por shumica e tyre janë të paditur.”

 

Surja Err-Rrahman (55), ajetet: 19-21:

 

“Ai i ka lëshuar dy dete që të takohen, por, midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta kapërcejnë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni?!”

Must Read