BallinaARTIKUJGruaja dhe FamiljaNdërthurja e Nderit, Pasurisë dhe Devotshmërisë në një Grua

Ndërthurja e Nderit, Pasurisë dhe Devotshmërisë në një Grua

 

 

Ndërthurja e Nderit, Pasurisë dhe Devotshmërisë në një Grua

 

————————————————————-

 

 

 

El Hafidh el-Mizzi përmend në Tehdhib el-Kemal: 11/194:

 

Jahja ibën Jahja en-Nejsaburi, ka thënë:

 

Isha me Sufjan ibën ‘Ujejnen kur një njeri iu afrua dhe i tha:

 

“O Ebu Muhammed, kam ardhur që të ankohem tek ti për gruan time. Jam nga gjërat më të ulëta dhe më të papëlqyera për të.”

 

Sufjani qëndroi i heshtur për një kohë dhe pastaj, tha: “Mund të jetë se arsyeja kryesore që ti ishe i interesuar për të ishte që të të shtohet nderi/lavdia.”

 

Njeriu iu përgjigj: “Po, O Ebu Muhammed.”

 

Sufjani ia ktheu: “Kushdo që kërkon nder [duke u martuar me një grua] do të testohet me përulje, dhe kushdo që kërkon pasuri [duke u martuar me një grua] do të testohet me varfëri, por, ai i cili kërkon për devotshmëri [në një grua], atëherë, Allahu do t’i ndërthur ndershmërinë edhe pasurinë së bashku me devotshmërinë për të tek ajo.”

 

Pastaj, ai i trego atij një ngjarje, duke thënë:

 

“Ne ishim katër vëllezër: Muhammedi, ‘Imrani, Ibrahimi dhe Unë. Muhammedi ishte më i moshuari, ‘Imrani ishte më i riu, kurse unë isha në mes.

 

Kur Muhammedi vendosi që të martohet, ai shikoi në prejardhje, andaj, ai u martua me një grua me një prejardhje më të mirë se ai, andaj, Allahu e sprovoi me përulje.

 

Imranit i interesonte pasuria, andaj, ai u martua me një grua më të pasur se ai, andaj, Allahu e sprovoi me varfëri. I morën pasurinë e tij dhe nuk i dhanë asgjë.

 

Andaj, përsiata mbi këtë çështje të tyre…! Ma’mer ibën Rashid udhëtoi tek ne, dhe unë i fola atij rreth kësaj çështje dhe i tregova rreth ngjarjes së tyre. Ai m’i përkujtoi hadithet, të cilat i kanë rrëfyer Aisheja dhe Jahja ibën Xha’deh.

 

Sa i përket hadithit të Xha’dehut; Profeti – alejhis-selam! – ka thënë:

 

“Një grua martohet për katër gjëra: devotshmërinë, prejardhjen, pasurinë dhe bukurinë. Martohu me të devotshmen dhe do të jesh i suksesshëm.”

 

Kurse, hadithi i Aishes është si pason; Profeti – alejhis-selam! – ka thënë:

 

“Gruaja me bekimet më të mëdha është ajo me mehrin[prikën] më të vogël.”

 

Andaj, unë e zgjodha devotshmërinë dhe prikën e vogël, duke pasuar Sunetin e Profetit – alejhis-selam! – kështu që, Allahu ndërthuri ndershmërinë, pasurinë dhe devotshmërinë për mua [në gruan time].

 

 

————–

 

Referenca: Tehdhib el-Kemal nga el-Hafidh el-Mizzi

 

Autorë: Një numër i dijetarëve

 

Përshtati: Meriton M.

 

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

 

 

 

 

 

Must Read