BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiNë udhëkryq të mirënjohjes

Në udhëkryq të mirënjohjes

 

Në udhëkryq të mirënjohjes 

 

Është treguar se Hasen el-Basriu – Allahu e pastë mëshiruar – ka thënë:

Më ka arritur se kur Allahu i gjithëfuqishëm dhe i madhërishëm bekon njerëzit dhe ju jep disa të mira ai kërkon nga ata që të jenë mirënjohës. Nëse bëhen mirënjohës, ai është i gjithë-mundshmi që të ju jep edhe më shumë. Por nëse janë mosmirënjohës, ai është i gjithë-mundshmi që të shndërron këtë bekim në ndëshkim.

 

El-Bejheki, Shu’ab El-Iman artikulli 4536.

 

Përktheu: M.M.

Burimi: http://www.islamifejaevertete.com

Referenca: http://www.sayingsofthesalaf.net/index.php/at-the-crossroads-of-gratitude/

Must Read