BallinaAKIDEAjo që e kundërshton AkidenNga arsyet e paqëndrueshme të ateistave

Nga arsyet e paqëndrueshme të ateistave

Shkaku i mohimit të ekzistencës së Allahut nga ana e disa ateistëve është krahasimi i gabuar që e bëjnë ata.
Disa e mohojnë ekzistimin e Allahut, sepse Ai nuk hakmerret ndaj atyre që e ofendojnë Atë apo të Dërguarit e Tij, e që kjo është dobësi (sipas logjikës së tyre).
Ky gabim është si rezultat i krahasimit të Krijuesit me krijesën.
Njeriu, nëse e ofendon dikush, hakmerret, ndërsa Allahu as nuk lëndohet e as nuk dëmtohet.
Krijesat janë shumë të dobëta që ta lëndojnë apo dëmtojnë Allahun Fuqiplotë.
Madje vetënjeriu, kur e pickon ndonjë insekt, e lë të shkojë dhe nuk e ndjek, sepse ajo nuk meriton që të hakmerret ndaj saj.
Kështu është, se insekti është i pavlerë, ndërsa njeriu është madhështor.
Edhe pse insektit, mund t’i duket vetja si fitimtar.

(Shkurtimisht prej fjalëve të shejh Tarifit)

Must Read