BallinaTEZKIJELidhja me All-llahunPendohuni të gjithë te Allahu, o besimtarë, në mënyrë që të gjeni...

Pendohuni të gjithë te Allahu, o besimtarë, në mënyrë që të gjeni shpëtim

Allahu, xhele ve ala, thotë :
“Pendohuni të gjithë te Allahu, o besimtarë, në mënyrë që të gjeni shpëtim.” (Nur: 31)

Disa dobi nga ajeti:

1.Nxitje për shpështimin e pendimit.

  1. Pendimi nuk është i kushtëzuar vetëm për mëkatarët, por për të gjithë.
  2. Aq më shumë që njeriu e adhuron Allahun dhe afrohet tek Ai, aq më shumë i frikësohet Atij.
  3. Thirrje e përgjithshme nga ana e Allahut për pendim për të gjithë besimtarët.
  4. Ata që pendohen fort dhe shpesh, shpresojmë se të tillët do të jenë prej fituesve, pra do të shpëtojnë nga zjarri i Xhehenemit.
  5. Sado që mëkatet e shumta të jenë tubuar te besimtari, ai nuk duhet t’i humbë shpresat tek Allahu, pra, duhet të pendohet tek Ai.”

(Shkroi: Halid Ibn Mahmud el Xhuheni)

Must Read