BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiNga fjalët e bukura me të cilat zgjat vëllazërimi dhe mbetet dashuria

Nga fjalët e bukura me të cilat zgjat vëllazërimi dhe mbetet dashuria

Shejkh Abdu er-Rezak el-Beder -Allahu e ruajtë- thotë:

“Nga fjalët e bukura me të cilat zgjat vëllazërimi dhe mbetet dashuria, është fjala që ka thënë ibn Esh-Shexheri -Allahu e mëshiroftë-:
“Janë paditur tek ai dy veta, njëri prej tyre ka thënë:  tha për mua këtë dhe këtë . Ka thënë: “O djalë, duro sepse durimi është varri i të metave”

(سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٠/١٩٦)

Ndërsa nxënësi i tij Ibn El-Enbari për këtë fjalë, ka thënë:
“Kjo fjalë  është fjalë e mirë dhe e dobishme, për arsye se shumica e njerëzve që kanë mangësi dhe bëhen të verbër ndaj mangësive të njerëzve dhe heshtin ndaj tyre, atëherë u largohen të metat e tyre që ishin në to. Ndërsa shumë prej njerëzve që i ekspozojnë të metat e njerëzve, atëherë u bëhen atyre të meta që nuk i kishin më parë.”

📚 (طبقات الأدباء ص ٣٠٠) 📚
/Mesofenetende

Must Read