BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiNjerëzit janë katër lloje...

Njerëzit janë katër lloje…

 

Njerëzit janë katër lloje…


1- Njeriu që din dhe e din që din, ky është dijetari dhe mësoni prej tij.
2- Njeriu që din dhe nuk e din që din, ky është i fjeturi andaj zgjojeni.
3- Njeriu që nuk din dhe e din që nuk din, ky është injoranti andaj mësojeni.
4- Njeriu që nuk din dhe nuk e din që nuk din, ky është ahmaku andaj largojuni prej tij.

Xhafer bin Muhamed 


Përktheu : Valdet Kamberi

 

Must Read