BallinaAKTUALETë ndryshmeSqarim për abonimin humanitar tek Albislami

Sqarim për abonimin humanitar tek Albislami

LEXUES TË NDERUAR,

REVISTA ALBISLAM, QË NGA VITI 2003 ËSHTË BASHKË, POR KJO ËSHTË HERA E PARË QË KËRKON NDIHMËN TUAJ MATERIALE PËR TË VAZHDUAR BOTIMIN E SAJ. 

Numri i fundit që u botua ishte numri 99 në muajin Tetor 2011 ndërsa numri jubilar 100 nuk arriti të botohet për shkak të mungesës financiare për të vazhduar botimin. Revista deri te numri 99 ka punuar me harxhime minimale, ku është paguar vetëm shtypi, redaktimi gjuhësor, redaktimi teknik, dizajni i ballinës si dhe udhëtimet e nevojshme për ta shpërndarë atë, e për këto harxhime nuk ka pasur buxhet të siguruar, por ka paguar detyrimet e saja me donacione të rastësishme dhe të rralla, dhe si pasojë ajo sot ka një borxh të rëndë, jo më pak se 8000 euro.

JU BËJMË THIRRJE:

“Shpenzoni në rrugë të Allahut e mos e hidhni veten tuaj në shkatërrim si dhe bëni mirë, vërtetë Allahu i do bamirësit” (ajet)

“Sadakaja nuk e pakëson pasurinë” (hadith)

AKTUALISHT KEMI MBI 400 ABONIME VJETORE, POR NË KËTË FUSHATË SYNOJMË 200 ABONIME TË REJA OSE RIABONIME NGA ABONUESIT E VJETËR, POR ME ÇMIM PREJ 50 €.

ASHTU JU DO TA NDIHMONI REVISTËN SI DHE ÇDO MUAJ DO TË PRANONI NË ADRESËN TUAJ NGA NJË KOPJE TË SAJ.

PRA, JU PO BËNI NJË ABONIM HUMANITAR!! JU MUND TË BËNI EDHE MË SHUMË SE NJË ABONIM!

PayPal - The safer, easier way to pay online

Abonime humanitare për Albislamin

Artikulli paraprakDialogu me Shejtanin
Artikulli tjetërNjerëzit janë katër lloje…

Must Read