BallinaPraktikaPyetje dhe PërgjigjjePërse muslimanët thonë se feja islame është feja e Allahut?

Përse muslimanët thonë se feja islame është feja e Allahut?

 

Përse muslimanët thonë se feja islame është feja e Allahut?

Pyetja: Përse muslimanët thonë se feja Islame është feja e Allahut?

Përgjigja:

Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Qëllimi i muslimanëve me thënien se feja islame është feja e Allahut do të thotë se fe e vetme e pranuar tek Allahu është Islami. Kjo është ajo që nënkuptohet nga kjo fjalë e asesi ndonjë kuptim tjetër. Allahu i Latësuar thotë në lidhje me këtë: “Feja e vetme e pranueshme tek Allahu është Islami, e atyre që është dhënë libri, pasi mësuan për të vërtetën, vetëm nga zilia mes vete kundërshtuan. E kush mohon argumentet e Allahut, le ta dijë se Allahu shpejt do t’i japë llogarinë.” (Ali Imran, 19)

Dhe ajo që kanë thirrur të gjithë profetët, të dërguarit prej njeriut të parë Ademit (alejhi selam) deri te i dërguari i fundit Muhamedi (salallahu alejhu ue selem) ka qenë e njejtë. Ata të gjithë kanë thirrur njerëzimin ta veçojnë Allahun e Lartësuar në adhurim dhe mos t`i shoqërojnë Atij dikë në këtë adhurim pa marrë parasysh kush është ai qoftë engjull (melek) i afërt i Tij, apo njeri (profet) që ua ka përcjellur njerëzve shpalljen.

Allahu i Lartësuar thotë: “Ne nuk dërguam asnjë të dërguar para teje e të mos i kemi shpallur atij se nuk ka zot tjetër përveç Meje, pra më adhuroni.” (Enbija, 25). Allahu e di më së miri.

Alaudin Abazi

 28.03.2006

 Burimi: http://www.klubikulturor.com/

 www.IslamiFejaeVertete.com

 

Must Read