Përtej fjalëve

 

Përtej fjalëve

 

Tregohet se Ali ibën Ebi Talib – Allahu e mëshiroftë – ka thënë:

 

Përmend çfarë të duash për madhërinë e Allahut, por Allahu është më i madhërishëm nga krejt ajo se çfarë thua. Dhe, përmend çfarë të duash për Zjarrin, por, është më i ashpër nga krejt ajo që thua. Njashtu, përmend çfarë të duash për Xhennetin, është më i përsosur nga krejt ajo që thua.

 

Ebu Bekr El-Dejnuri, El-Muxheleseh ue Xheuahir El-Ilm – artikulli 853.

 

Përktheu: M. M.

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

Must Read