BallinaARTIKUJHadith dhe SunetPesë porosi madhështore në një hadith

Pesë porosi madhështore në një hadith

Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, tregon se Peigamberi(sal-IAllahu alejhi ve sel-lem), ka thënë: “Kush i merr prej meje
këto fjalë dhe vepron me to, ose ia mëson atyre që veprojnë me to: Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, tha: une o Resulull-lah, më kapi për dore dhe m’i numëroi pesë gjëra:
1- Ruaju nga haramet që të bëhesh njeriu më adhurues në mesin e njerëzve;
2- Ji i kënaqur me atë që të ka ndarë Allahu, që të jesh njeriu më i pasur;
3- Sillu mirë me fqinjin, që të jesh besimtar;
4- Duaju njerëzve atë që ia do vetes, që të jesh musliman;
5-Mos u qesh shumë sepse qeshja e shumtë ta vdes zemrën”

(Hadithi është Sahih, transmeton Tirmidhiu dhe Ahmedi).

Must Read