BallinaARTIKUJHadith dhe SunetProgram praktik për vlerësimin e pozitës së të Dërguarit të Allahut në...

Program praktik për vlerësimin e pozitës së të Dërguarit të Allahut në zemrat tona

Program praktik për vlerësimin e pozitës së të Dërguarit të Allahut në zemrat tona

1)A ke dëshirë ta pasosh Muhammedin [sal-laAllahu alejhis ve sel-leme] në veshje dhe dukje?
2)A ke dëshirë të lexosh biografinë e Muhammedit [sal-laAllahu alejhis ve sel-leme] dhe a kënaqsh duke lexuar rrëfime për dërgimin e tij?
3)Në rast të mëdyshjes dhe hezitimit për ndonjë çështje, a përpiqesh të kuptosh gjykimin e Muhammedit [sal-laAllahu alejhis ve sel-leme], respektivisht urdhëresën apo ndalesën e tij, në mënyrë që të njihesh me të lejuarën dhe të ndaluarën?
4)Në shenjë respekti për Muhammedin [sal-laAllahu alejhis ve sel-leme] a do të ishe i gatshëm të braktisje disa gjëra të cilat i do?
5)A përmallohesh për ta parë të Dërguarin e Allahut [sal-laAllahu alejhis ve sel-leme] dhe a do të ishte ëndërr e jotja pamja dhe shoqërimi i tij?
6)A hidhërohesh në rast se sheh ndonjë njeri tek përqeshë atë apo tallet me traditën e tij [sal-laAllahu alejhis ve sel-leme]?
E tash, nëse përgjigjet tua janë PO!, atëherë ti e do të Dërguarin e Allahut dhe je në rrugë të hairit. Shpresojmë dhe lutemi të shtosh të mirat!
Ndërsa, në rast se përgjigjet tua janë JO!, atëherë ti vërtetë je në rrezik dhe duhet të nxitosh ta përmirësosh veten dhe ta rishikosh besimin tënd.
E lus Allahun e Madhëruar që mua dhe juve të na bëjë nga ithtarët e sinqertë të Muhammedit [sal-laAllahu alejhis ve sel-leme] si dhe të na ringjallë në turmën e tij!
Amin!

Burimi:
sedatislami.com
Përshtati në shqip: Sedat ISLAMI

Must Read