BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiPse duatë tona nuk pranohen?!

Pse duatë tona nuk pranohen?!

Pse duatë tona nuk pranohen
Banorët e Basrës i janë drejtuar Ibrahim Ed’hemit duke i thënë:
“All-llahu na ka premtuar se do të na i pranojë duatë, por duatë assesi nuk po na pranohen!”
Ibrahimi tha:
“Zemrat e juaja janë të vdekura në dhjetë pika, e për këtë shkak duatë nuk po ju pranohen:
1. Thoni se e njihni All-llahun , por nuk jeni duke e adhuruar atë;
2. Jeni duke e lexuar Kur’anin, por nuk jeni duke vepruar me të;
3. Thoni se e duani të Dërguarin e All-llahut , por nuk jeni duke vepruar sipas traditës (sunnetit) të tij;
4. Thoni se shejtani është armiku më i madh i juaj, por përsëri e pasoni atë;
5. Thoni se i frikoheni zjarrit të Xhehe-nnemit, por nuk veproni vepra, të cilat do t’ju kishin larguar nga ai zjarr;
6. Gjithashtu thoni se e doni Xhennetin, por nuk veproni vepra, të cilat do t’ju kishin afruar kah ai;
7. Thoni se vdekja është hak (e vërtetë e pamohueshme), por nuk po pregaditeni për të;
8. Jeni duke i zbuluar veprat e turpshme të tjerëve, ndërsa veten tuaj po e harroni;
9. Jeni duke i shfrytëzuar begatitë (ni’metet) e All-llahut duke mos e falënderuar Atë dhe
10. Shpesh po i përcillni të vdekurit nëpër varreza, por nuk po mirrni mësim nga kjo vepër!”
Ibrahim Ed’hem,

Burimi:
http://www.albislam.com

Must Read