BallinaARTIKUJHadith dhe SunetRreziku i bartjes së fjalëve të huaja

Rreziku i bartjes së fjalëve të huaja

Ndalimi i bartjes së fjalëve të huaja

Bartja e fjalëve të huaja dhe përhapja e tyre në mesin e njerëzve, me qëllim të shkaktimit të parregullsive, përçarjes dhe urrejtjes është, pa dyshim, një prej cilësive më të shëmtuara që mund të ketë një njeri, sepse ajo nxitë dyshimin, shkëput marrëdhëniet, mbjell urrejtjen, shkatërron bashkësinë, miqtë i armiqëson dhe vëllazërinë e shkatërron. Ai i cili bën një gjë të tillë, ashtu siç vëren edhe Ahmed Feridi, është sikurse miza e cila bartë viruse shkatërruese të sëmundjeve ngjitëse.

Esma bint Jezid (radiallahu anha) përcjell nga i dërguari (alejhi selam) se në një rast ai pyeti:

-A dëshironi t’ju tregoj se cilët prej jush janë më të këqijtë?

-Gjithsesi!- u përgjigjëm.

-Ata të cilët i bartin fjalët e huaja; ata të cilët i ndajnë të dashurit mes tyre dhe ata të cilët i shpifin të pafajshmit,- tha ai më pas.

Në hadithin tjetër të cilin e përcjell Abdullah ibn Mesudi (radiallahu anhu), i dërguari (alejhi selam) ka pyetur dhe në të njëjtën kohë është përgjigjur: “A dëshironi t’ua them se çfarë është gënjeshtra dhe jo e vërteta? Ajo është përcjellja e fjalëve të huaja, të cilat nxisin përçarjen mes njerëzve.”

Në hadithin e Hudhejfes (radiallahu anhu) gjejmë elemente të mjaftueshme të cilët, pa dyshim, ndihmojnë dhe nxisin zhdukjen e çdo lloj oreksi për këtë anomali, e cila ka depërtuar nëpër shtëpitë dhe shoqërinë tonë. Në këtë hadith i dërguari (alejhi selam) paralajmëron: “Nuk do të hyj në xhenet ai i cili përcjell (bartë) fjalët e huaja.”

Kjo anomali, fatkeqësisht me të madhe, është prezent dhe ka zënë vend në shoqërinë tonë.

Mbesim me shpresë se ky paralajmërim kërcënues i Pejgamberit (alejhi selam) do të kontribuojë, nëse jo tërësisht në zhdukjen tij, atëherë në reduktimin maksimal te këtij vesi të shëmtuar të përhapur në masa të gjëra në shoqërinë tonë.

Përgatiti grupi i studentëve “Ebu Bekër es Sidik

Must Read