BallinaTEZKIJEThirrje për përmirësimShmangiu mëkateve të mëdha Allahu do t’i fal të voglat

Shmangiu mëkateve të mëdha Allahu do t’i fal të voglat

Shmangiu mëkateve të mëdha Allahu do t’i fal të voglat

“Në qoftë se ju i shmangeni gabimeve të mëdha, që u janë ndaluar juve, Na do t’ju mbulojmë gabimet tuaja të vogla dhe do t’ju shpiejmë në (një) vend të mrekullueshëm (në xhennet)”. [Nisa, 31]

Nënkupton, nëse u shmangesh punëve të mëdha të liga, të cilat janë të ndaluara, Allahu do to t’i fal punët e vogla të këqija dhe do të të fus në Xhennet.

Tefsiri i Ibn Kethirit

Ndërsa ai i cili bie në harame të qarta, e më pas kërkon që të ruhet nga imtësitë e të dyshimtave, kjo nuk është e pranueshme. Për këtë ai duhet që të kritikohet, siç u ka thënë Ibën Omeri banorëve të Irakut, të cilët e pyetën për gjakun e mushkonjës, duke u thënë: “Më pyesni për gjakun e mushkonjës ndonëse ju keni vrarë Husejnin.”

Shpjegim i 40 haditheve të Imam Neveviut, nga Shejh Abdulmuhsin Abbad el-Bedr.

Burimi: www.islamifejaevertete.com

Must Read