BallinaARTIKUJHadith dhe SunetSHTATË PERSONA QË FUTEN NËN HIJEN E ARSHIT TË ALLAHUT DITEN E...

SHTATË PERSONA QË FUTEN NËN HIJEN E ARSHIT TË ALLAHUT DITEN E GJYKIMIT (HADITH)

SHTATË PERSONA QË FUTEN NËN HIJEN E ARSHIT TË ALLAHUT DITEN E GJYKIMIT (HADITH)

Pejgamberi (alejhi selatu ue selam) ka thënë: “ Janë shtatë grupe që Allahu do t’i fusë në Hijen e Arshit të Tij në Ditën e Gjykimit, ditë në të cilën nuk do të ketë hije tjetër veç Hijes së Tij: udhëheqësi i drejtë, i riu që është rritur duke adhuruar Allahun e Plotfuqishëm i, njeriu që zemrën e tij e ka lidhur me xhamitë, dy njerëz të cilët janë dashur për hir të Allahut, që janë takuar për këtë dhe janë ndarë për këtë, ai burrë që është thirrur nga një grua e bukur dhe me pozitë (për të kryer marrëdhënie me të ), por thotë: ‘I frikësohem Allahut’, personi që jep për bamirësi dhe e fsheh, saqë dora e tij e majtë nuk e di se çfarë jep e djathta dhe personi që e kujton Allahun në vetmi dhe sytë e tij lotojnë”.
(Buhariu dhe Muslimi)

Must Read