BallinaTEZKIJEMëkatët dhe PendimiTë hash mushkën e ngordhur

Të hash mushkën e ngordhur

 

Të hash mushkën e ngordhur

‘Amr bin El-As njëherë po ecte me një grup të shokëve të tij, pastaj, ata kaluan pranë një cofëtine të mushkës së kalbur dhe të fryrë. Ai tha: “Pasha Allahun! Të hash ngopjen tënde prej kësaj mushke është më mire sesa të hash nga mishi i muslimanit (duke e përgojuar).”

 

El-Buhari në El-Edeb El-Mufred. Shejh Albani (shiko Sahih el-Edeb el-Mufred fq. 266) pohon se zinxhiri i këtij rrëfimi është autentik.

 

Përkthim

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

 

Must Read