BallinaTEZKIJEThirrje për përmirësimTi nuk jeton një herë, jeton dy herë! - Minifilm, HD

Ti nuk jeton një herë, jeton dy herë! – Minifilm, HD


Ti nuk jeton një herë, jeton dy herë! – Minifilm, HD

“Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Shpërblimet do t’u plotësohen vetëm në Ditën e Kiametit; kushdo që shpëton nga zjarri i Xhehenemit dhe hyn në Xhenet, ai ka fituar (gjithçka që mund të dëshirohet). Ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese.”

(Ali Imran, 185)

http://www.youtube.com/watch?v=soW60Uu39IY&;feature=share

Must Read