BallinaARTIKUJHadith dhe Sunet7 Shkallët e Hadithit të Saktë

7 Shkallët e Hadithit të Saktë

 

7 Shkallët e Hadithit të Saktë

—————————–

 

 Ekzistojnë shtatë shkallë të hadithit të saktë;

  1. Hadithe të cilat janë shënuar së bashku nga Buhariu dhe Muslimi.
  2. Hadithet e shënuara nga Buhariu, por jo nga Muslimi.
  3. Hadithet e shënuara nga Muslimi, por jo nga Buhariu.
  4. Hadithet të cilat janë të sakta sipas kushteve të Buhariut dhe Muslimit, por nuk janë të shënuara nga asnjëri prej tyre.
  5. Hadithet të cilat janë të sakta sipas kushteve të Buhariut por, nuk është shënuar nga ai.
  6. Hadithet të cilat janë të sakta sipas kushteve të Muslimit, por nuk është shënuar nga ai.
  7. Hadithet të cilat janë të sakta sipas kushteve të dijetarëve të tjerë të hadithit, të cilët kanë shënuar vetëm hadithe të sakta (sikurse Ibën Huzejmeh dhe Ibën Hibbani në Sahihët e tyre).

 —————-

 

Autor: Imam Ibën Uthejmin

Sherh el Mendhumah el-Bejkunijjeh

Përktheu: M. M.

Burimi në anglisht: subulassalaam.com

Burimi në shqip: www.islamifejaevertete.com

 

 

 

 

Must Read