BallinaPse ISLAMI?Të tjerët për IslaminA. C. Bouquet per Profetin Muhamed

A. C. Bouquet per Profetin Muhamed

 

A. C. Bouquet per Profetin Muhamed

 

A. C. Bouquet, në veprën “Fetë komparative”, thotë: “Muhamedi a.s., ndonëse jetonte jashtëzakonisht thjesht, nuk ishte asket. Nuk turpërohej të punonte çfarëdo pune, puritan në esencë, refuzonte të barte ose të dëfrehej me ar dhe argjend.”

Ndwrsa Robert L. Gulick ka thënë: “Muhamedi a.s., në të vërtetë, është një edukator, një pemë udhëzimi për drejtimin e njerëzimit, drejt një lirie dhe lumturie më të madhe.”

Ndërsa Diven çand Sharma, në “The Prophets of the East, Calcuta”, 1935, f. 122, thotë: “Muhamedi a.s. qe shpirt i dashamirësisë. Ndikimi i tij, vazhdimisht, është ndier dhe kurrë nuk u harrua nga ata që e ndienë afër.”

 

Burimi: Profetiislam.com

www.islamifejaevertete.com

 

Must Read