BallinaAKIDEAkide të ndryshmeA ka ndonjë datë të vërtetuar për Isranë dhe Mi’raxhin?

A ka ndonjë datë të vërtetuar për Isranë dhe Mi’raxhin?

 

A ka ndonjë datë të vërtetuar për Isranë dhe Mi’raxhin?

 

Pyetësi: A ju kujtohet ndonjë gjë lidhur me datën e mundshme sa i përket udhëtimit të Profetit gjatë natës [Isra] dhe ngritjen e tij [në qiell, mi’raxhin]?

Shejh Albani: Nuk ka asgjë të vërtetuar sa i përket kësaj.

Pyetësi: Nuk ka asgjë të vërtetuar deri sot?

Shejh Albani: Jo, aspak.

Pyetësi: Dhe [sa i përket] Hadithit i cili thotë se i përket datës 18 Rebiul Euuel, cila është grada e tij?

Shejh Albani: Është rrëfim mu’addel.

Pyetësi: ‘Mu’addel’ d.m.th. i dobët [da’if]?

Shejh Albani: Po.

_____

El-Huda uen-Nur, 594.

Përktheu: M.M.

Referenca: shaikhalbaani.wordpress.com

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

Must Read