BallinaPse ISLAMI?Islami për KrishterizminNjëzet e dy pyetje nga prifti i krishterë dhe vetëm një pyetje...

Njëzet e dy pyetje nga prifti i krishterë dhe vetëm një pyetje nga muslimani!

 

Njëzet e dy pyetje nga prifti i krishterë dhe vetëm një pyetje nga muslimani!!!

 

Njëzet e dy pyetje dhe përgjigje që më kanë çuditur dhe më kanë shtangur me shkathtësinë dhe mprehtësinë e personit që përgjigjet, andaj po ua sjell këtë temë.

Ka qenë një musliman shok me një të krishterë. Ky i fundit (krishteri) insistoi që shokun e tij musliman ta marrë në kishë për të prezantuar në ligjëratën priftit dhe pastaj te japë mendimin e tij.

Muslimani pranoi dhe shkuan.

Prifti e njohu dhe tha: A ka në mesin tuaj muslimanë?

U ngrit muslimani dhe i tha: Unë. Si e dite?
Prifti tha: Ke shenja në fytyrë, nga të rënat (shpesh) në sexhde.

Muslimani buzëqeshi.

Prifti i tha: Dua t’i bëj 22 pyetje?

1- Kush është një, që nuk e ka të dytin?
2- Kush janë dy, që nuk e kanë të tretin?
3- Kush janë tre, që nuk e kanë të katërtin?
4- Kush janë katër, që nuk e kanë të pestin?
5- Kush janë pesë, që nuk e kanë të gjashtin?
6- Kush janë gjashtë, që nuk e kanë të shtatin?
7- Kush janë shtatë, që nuk kanë të tetin?
8- Kush janë tetë, që nuk kanë të nëntën?
9- Kush janë nëntë, që nuk e kanë të dhjetën?
10- Kush janë dhjetë, që pranojnë shtesë?
11- Kush janë njëmbëdhjetë, që nuk kanë të dymbëdhjetën?
12- Kush janë dymbëdhjetë, që nuk e kanë të  trembëdhjetën?
13- Kush janë trembëdhjetë, që nuk e kanë të katërmbëdhjetën?
14- Çfarë është ajo gjë që frymon dhe nuk ka shpirt?
15- Cili është varri që ka udhëtuar me pronarin e tij?
16- Kush janë ata që kanë gënjyer dhe kanë hy në Xhennet?
17- Çfarë është ajo që e ka krijuar Allahu dhe e ka mohuar?
18- Kush janë ata që i ka krijuar Allahu pa babë dhe nënë?
19- Kush është ajo krijesë prej zjarri, kush e shkatërroi me zjarr, dhe kush e ruajti me zjarr?
20- Kush është ajo që është krijuar nga guri, është shkatërruar me gurë, dhe është ruajtur me guri?
21- Çfarë është ajo gjë që e ka krijuar Allahu dhe e ka llogaritur madhështore?
22- Cila është ajo pemë që i ka dymbëdhjetë degë, e në çdo degë tridhjetë fletë, në çdo fletë pesë fryte, tri prej tyre me hije e dy me diell?

Buzëqeshi muslimani, me buzëqeshjen e atij që është i bindur në Allahun dhe bëri Bismilah.

Bismilahi-Rrahmani-Rrahim

Përgjigjet:

1- Allahu i Lartësuar është Një, që nuk e ka të dytin.
2- Dy që nuk e kanë të tretin, janë: Nata dhe dita. “ …natën dhe ditën i kemi bërë dy argumente..” (Isra, 12)
3- Tre që nuk kanë të katërtin, arsyet e Musaut me Hidrin: Shpimi i anijes, mbytja e fëmijës dhe drejtimi i murit.
4- Katër që nuk e kanë të pestin: Kur’ani, Inxhili, Tevrati dhe Zeburi.
5- Pesë që nuk e kanë të gjashtin: Pesë kohët e namazit.
6- Gjashtë që nuk e kanë të shtatin: Ditët në të cilat Allahu e ka krijuar gjithësinë.
7- Shtatë që nuk e kanë të tetën: Shtatë palë qiej. “… I cili krijoi shtatë qiej në kate dhe nuk sheh kurrfarë kontrastesh në krijimin e të Gjithëmëshirshmit…”(Mulk, 3)
8- Tetë që nuk e kanë të nëntin: Bartësit e Arshit të Allahut. “…Atë ditë e bartin fronin e Allahut tetë engjëj…” (Hakkah, 17)
9- Nëntë që nuk e kanë të dhjetën, janë mrekullitë e Musaut: Shkopi, dora ndriçuese, përmbysjet, thatësirat, bretkosat, gjaku, karkalecat, morrat, dhe çarja e detit.
10- Dhjetë që pranojnë shtesë: Punët e mira, ai që bënë një të mirë shpërblehet me dhjetë, e Allahu ia shumëfishon atij që do.
11- Njëmbëdhjetë që nuk e kanë të dymbëdhjetën: Vëllezërit e Jusufit.
12- Dymbëdhjetë që nuk e kanë të trembëdhjetën: Janë mrekullia e Musaut, kur i ra me shkop gurit dhe shpërthyen dymbëdhjetë burime uji. “Dhe kur Musa, për popullin e vet u lut për ujë, e Ne i thamë: “Bjeri me shkopin tënd gurit! Prej tij shpërthyen dymbëdhjetë burime…” (Bekare, 60)
13- Trembëdhjetë që nuk e kanë të katërmbëdhjetën: Vëllezërit e Jusufit, babai dhe nëna e tij.
14- Ajo që frymon dhe nuk ka shpirt: Mëngjesi.  “…dhe agimi kur frymon…” (Tekvir, 18)
15- Ndërsa varri që ka udhëtuar me pronarin: Balena kur e ka gëlltitur Junusin.
16- Ata që kanë gënjyer dhe kanë hyrë në Xhennet: Janë vëllezërit e Jusufit.
17- Ajo që e ka krijuar Allahu, dhe e ka mohuar: Zëri i gomarit, “me të vërtetë zëri më i pakëndshëm është zëri i gomarit.” (Lukman)
18- Ata që i ka krijuar Allahu pa babë dhe nënë janë: Ademi, melaiket dhe dashi i kurbanit.
19- Krijesa nga zjarri: Është djalli, ai që është shkatërruar me zjarr është Ebu Xhehli, ndërsa atë që (Allahu) e ka ruajtur nga zjarri është Ibrahimi.
20- Ajo që është krijuar nga guri janë Deveja e Salihut. Ata që u dënuan me gurë janë poseduesit e Elefantit (As’habul File). Ndërsa ata që u ruajtën në gurë janë banorët e shpellës (as’habul-kehf).
21- Ajo që e ka krijuar Allahu dhe e ka llogaritur madhështore është: Dredhia e grave.
22- E, pema është: Dymbëdhjetë muajt e vitit, degët janë ditët e muajit, pesë frytet janë pesë namazet ditore. Tre me hije janë sabahu, akshami dhe jacia, e dy me diell janë dreka dhe ikindia.

Kështu u përgjigj muslimani. Prifti dhe të pranishmit u çuditën.

Por, Prifti u befasua prej një pyetje të vetme nga djaloshi musliman, e ajo është: Kush është çelësi i Xhenetit?

Prifti nuk mundi të përgjigjet, por u detyrua të përgjigjet pas një insistimi nga të pranishmit.

[Çelësi i Xhenetit është dëshmia La Ilahe il-lAllah Muhamdun-Resulullah – s’ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Tij]

Përktheu: Valdet Kamberi

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

Must Read