Burri dhe Gruaja

 

 

Burri dhe Gruaja


Gruaja: Është parfumi më i mirë dhe fjala më e ëmbël.

Burri: Është hundë që merr erë parfumin, dhe vesh që dëgjon fjalët e saj.
Gruaja: Flet për ta dëgjuar burri.
Burri: Heshtë ta dëgjojë se çka thotë gruaja.
Gruaja: Buzëqeshë.
Burri: Është ai që e pikturon atë buzëqeshje.
Gruaja: Dora e djathtë e burrit.
Burri: Gishtat e asaj dore.
Gruaja: E butë dhe ajo është femër.
Burri: I fortë sepse ai është mashkull.
Gruaja: Qetësi, dashuri dhe ngrohtësi.
Burri: Siguri, forcë dhe afërsi.
Gruaja: Ministri e brendshme ku pa të cilën nuk ka qetësi dhe rehati në shtëpi.
Burri: Ministria e jashtme që mbron atë ndërtesë të madhe nga jashtë.
Gruaja: Kur bartë fëmijët dhe qëndron pa gjumë forcohet.
Burri: Kur qëndron pa gjumë për të mbjellë dashurinë tek fëmijët e tij, forcohet.
Gruaja: Nuk është e bukur kur e kryen punën e burrit.
Burri: Nuk është simpatik kur e kryen punën e gruas.
Gruaja: Lot!
Burri: Është me i ndjeshëm se sa ai lot, por pas mureve, kalave dhe fortifikatave.
Gruaja: Kur del të punojë jep një mesazh, por roli i familjes është më i madh.
Burri: Ka nevojë për punë që t’i plotësojë nevojat e familjes dhe t’i mbrojë fëmijët e tij.

Burri dhe gruaja, gjuha e tyre është mirëkuptimi, sinqeriteti, dashuria; gjuhë që nuk e kupton askush pos atyre dyve.


Përktheu: Valdet Kamberi 

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

 

 

 

 


Must Read