Epërsia joracore

 

Epërsia joracore

Është treguar se Ebu Ubejde ibnul Xherrah – Allahu qoftë i kënaqur me të – të ketë thënë:

O njerëz! Po, Unë jam një njeri nga Kurjeshët, por, nuk ka ndonjë njeri të bardhë [në të vërtetë: të kuq], e as një njeri të zi midis juve i cili ma tejkalon në devotshmëri[takua] përveç që do të dëshiroja të isha nën lëkurën e tij.


Edh-Dhehebi, Sijer ‘Alam En-Nubela 1:18.


Përshtati: M.M.

Referenca: www.sayingsofthesalaf.net

Burimi: www.islamifejaevertete.com

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read