Njerëzit e vërtetë

 

Njerëzit e vërtetë

 

Është treguar se Abdullah ibën Ahmed ibën Hanbel ka thënë:

E pyeta babanë tim, “Kush janë njerëzit [e vërtetë]?” Ai u përgjigj, “Njerëzit [e vërtetë] nuk janë kush pos atyre të cilët thonë haddethena dhe ahbarena (Na kanë treguar, na kanë njoftuar, pra, njerëzit e hadithit).”

Ebu Bekër ed-Dejnuri, el-Muxheleseh ve Xhevahir el-Ilm, artikulli  3438.

 

Përktheu: M.M.

Referenca: www.sayingsofthesalaf.com

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read