BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiJeta është e shkurtër

Jeta është e shkurtër

 

Jeta është e shkurtër 

Muhamed ibën Is’haku ka thënë:

Na ka rrëfyer Sei’d ibën Abdurrahman ibën Hassan ibën Thabit ibën Mundir ibën Haram se:

Haram Ebu Mundiri ka jetuar 120 vjet dhe djali i tij El-Mundir ka jetuar poashtu 120 vite, dhe djali i tij Thabiti ka jetuar 120 vite, dhe djali i tij Hasani ka jetuar 120 vite.
Kur ky rrëfim i arriti ‘Abdurrahmanit ai shtrihej në shtratin e tij duke qeshë ( duke pritur jetën e gjatë). Ai vdiq në moshën 48 vjeçare.

 

[Tahdib el-Kemal nga el-Hafidh el-Muzi]

 

Përktheu: M.M.

Referenca: www.khalduun.com

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

Must Read