BallinaARTIKUJGruaja dhe FamiljaKur një gazetar e pyeti një vajzë të re me hixhab: se...

Kur një gazetar e pyeti një vajzë të re me hixhab: se a nuk ishte nxehtë për të?!

Kur një gazetar i cili po e vizitonte universitetin e Damaskut e pyeti një  studente të re për hixhabin dhe e pyeti se a nuk ishte nxehtë për të, në nxehtësinë ekstreme të verës,ajo u përgjigj duke e cituar ajetin:

Thuaju: “Zjarri i xhehennemit ka vapën edhe më të fortë,nëse janë që kuptojnë!”
(Teubeh :81)

Vajza muslimane si kjo do t’i ndërtojnë shtëpite dhe familjet e muslimanëve dhe do ta edukojnë një gjeneratë fitimtare.

📚Muslimanja Ideale
Dr.Muhamed Ali El-Hashimi

Must Read