BallinaARTIKUJHadith dhe SunetKur një person gjendet në ndonjë vend jopjellor

Kur një person gjendet në ndonjë vend jopjellor

Kur një person gjendet në ndonjë vend jopjellor

Selman el-Farisiu radiaAllahu anhu rrëfen nga i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, i cili ka thënë:

“Kur një person gjendet në ndonjë tokë shterpe dhe koha e faljes/namazit arrin, atëherë le të merr abdes dhe, nëse nuk gjen ujë atëherë le të merr tejjemmum. Dhe, nëse thërret ikametin dy engjëjt e tij falen me të, ndërsa nëse thërret ezanin pastaj ikametin atëherë aq shumë nga ushtria e Allahut falen sa që të dy anët nuk mund të shihen.”

Rrëfyer nga Abdur­-Rezaku në Musannefin e tij dhe nga et-Taberaniu. Shejkh Albani thotë se hadithi është Sahih(autentik) në Sahihut-Tergib uet-Terhib të El-Mundhiriut.

Përshtati: M.M.

Referenca: http://www.Islamifejaevertete.com

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read