Hoxhë Rasim Haxha

 

Hoxhë Rasim Haxha – Ferizaj

 

Përshkrim i shkurtër:

I lindur  25.03.1981 në fshatin Slivonë të Komunës së Ferizajt.

Shkollën fillore e mbaroi në fshatin Slivovë, ndërsa të mesmen në Medresenë “Alaudin” Prishtinë.

Diplomoi pranë Universitetit Islamik në Qytetin e Ndiçuar të Medinës në degën e Sheriatit.

Është në temë të magjistraturës në lëmin Fikh Mukaren (fikhu krahasues mes shkollave juridike islame) pranë Universitetit të El-Kasimit, Burejde Arabia Saudite.

Ligjërues i Akides dhe Fikhut në kursin e avancuar të quajtur “Ta mësojmë fenë” i cili është mbajtur në vitin 2008-2009 në Ferizaj.

Përkthyes i shumë artikujve dhe autor i disa të tjerëve.

Është për t’u veçuar shkathtësia e tij e mbamendjes dhe aftësia e analogjisë mes së vërtetës dhe të kotës me argumente sheriatike dhe ato logjike.


Burimi: www.IslamiFejaeVertete.com


Must Read