BallinaTEZKIJEMëkatët dhe PendimiMëkatet, të vogla e të mëdha

Mëkatet, të vogla e të mëdha

 

Mëkatet, të vogla e të mëdha

 

 

Se’id ibën Xhubejr – Allahu e mëshiroftë! – rrëfen se njëherë një njeri e pyeti Ibn Abbasin (Allahu qoftë i kënaqur me të!):

 

“Sa kebair ekzistojnë (mëkate të mëdha)? Shtatë?” Ai u përgjigj: “Ato janë afër 700 sesa shtatë; përveçqë një mëkat i madh nuk mbetet i tillë, nëse personi (sinqerisht)kërkon falje (tek Allahu), dhe një mëkat i vogël nuk mbetet i tillë nëse personi insiston që vazhdimisht ta veprojë (d.m.th. bëhet mëkat i madh).”

 

Et-Tabari, El-Tefsir, artikulli 9207, et al.

 

www.islamifejaevertete.com

Must Read