BallinaTEZKIJEThirrje për përmirësimNjerëzit po veprojnë kështu?!

Njerëzit po veprojnë kështu?!

 

Njerëzit po veprojnë kështu?!

Disa njerëz atëherë kur ndalohen të bëjnë atë që është në kundërshtim me sheriatin[rregullat e fesë] dhe edukatën islame, argumentohen duke thënë: “Krejt njerëzit po veprojnë kështu?!”


Kjo nuk është argument?!

 

Allahu ka thënë: “Nëse ti i nënshtrohesh shumicës që janë në tokë, ata do të largojnë nga rruga e Allahut.” (En’am, 116) 


Allahu ka thënë: “Kurse shumica e njerëzve, edhe pse ti dëshiron, nuk do të besojnë.” (Jusuf, 103)


Argument është ajo çka ka thënë Allahu, i dërguari i Tij, apo ajo në të cilën kanë qenë të parët tanë.


U përgjigj: Shejh ibën Uthejmin, Allahu e mëshiroftë!

Përktheu: Valdet Kamberi

Burimi: www.islamifejaevertete.com

Must Read