BallinaARTIKUJKëshilla dhe UrtësiMos e braktisni duan(lutjen) kurrë!

Mos e braktisni duan(lutjen) kurrë!

Mos e braktisni duan(lutjen) kurrë!

Transmetohet nga Imam Ibn Ujejne (Allahu e mëshiroftë) se ka thënë:
“Mos e lini duanë dhe mos t’ju ndalojë juve nga duaja ajo ç`ka ju dini për vetët tuaj, sepse Allahu iu përgjigj Iblisit duke qenë se ai është krijesa më e keqe ku tha:
“Më jep kohë mua deri në ditën e ringjalljes. Ai (Allahu) i tha. Me të vërtetë do të jepet“. Hixher: 36-37.

Transmeton Imam Bejheki (Allahu e mëshiroftë) në Shuabul Iman: 2/53.

Jahja ibn Muadh ka thënë: ‘Atij që Allahu I mundëson të lutet me gjithë shpirt, nuk ai kthen mbrapsht lutjen’

Must Read