BallinaPraktikaNamaziNamazi, namazi!

Namazi, namazi!


Namazi, namazi!

Vëllai im musliman! 

– Pas dëgjimit të ezanit, shpejto për në xhami duke qenë i gëzuar!

-Lëre çdo gjë që e ke në dorë, për faktin se All-llahu është më i madh se çdo gjë!

-Ji me abdest gjithnjë; i përgatitur për thirrjen e të Gjithëmëshirshmit!

-Plotësoje abdestin tënd, shpeshtoji hapat për në xhami, si dhe prite namazin pas namazit!

-Shpirti i qetësisë është hushuja (përulësia), andaj fal namaz duke qenë i përulur!

-Përsiate atë që po e lexon nga Kur`ani gjatë namazit!

-Ki kujdes që ta kthesh kokën gjatë namazit, të shikosh në orë, apo të luash me rroba, për faktin se ato e kundërshtojnë hushunë (përulësinë)!

-Fli herët dhe me abdest, që të mund të qëndrosh lehtë në këmbë në namazin e sabahut!

-Kujdesu për nafilet (namazet fakultative), veçanërisht, namazin e vitrit; e gjatë natës fali, qoftë edhe dy rekate!

-Ji i zellshëm që ta falësh namazin në saffin (rreshtin) e parë, e mos dil nga xhamia para se t`i bësh dhikret e namazit!Shejh ibn ‘Uthejmin (All-llahu e mëshiroftë!)


Përktheu: Burim Koçinaj

Prizren, 19 Mars 2012

Burimi: www.islamifejaevertete.com

Must Read