BallinaTEZKIJEMëkatët dhe PendimiPersonave të cilëve u pengohet Xhenneti?!

Personave të cilëve u pengohet Xhenneti?!

 

Personave të cilëve iu pengohet Xhenneti?!

1- Mendjemadhi 


Muhamedi (alejhi selam) ka thënë: “Nuk do të hyjë në Xhennet ai që ka në zemër qoftë edhe një grimcë mendjemadhësi…” (Transmeton Muslimi)

2- Ai që ndërpret lidhjet farefisnore 


Muhamedi (alejhi selam) ka thënë: “Nuk do të hyjë në Xhennet ai që i ndërpret lidhjet farefisnore.” (Transmeton Buhariu dhe Muslimi) 

3- Bartësi i fjalëve 


Muhamedi (alejhi selam) ka thënë: “Nuk do të hyjë në Xhennet ai që bart fjalët.” (Transmeton Buhariu dhe Muslimi) 

4- Ai që i bënë keq fqinjit 


Muhamedi (alejhi selam) ka thënë: “Nuk do të hyjë në Xhennet ai, që fqinji nuk është rehat prej tij.” (Transmeton Muslimi) 

5- Koka e të këqijve 


Muhamedi (alejhi selam) ka thënë: “Nuk do të hyjë në Xhennet koka e keqbërësve”. (Transmeton Ahmedi) 

Sqarim: Fjala e Muhamedit (alejhi selam): “Nuk do të hyjë në Xhenet…” d.m.th. nuk do të hyjë fillimisht për shkak të cilësive të lartpërmendura, derisa të pastrohet prej tyre qoftë me pendim në këtë botë, me marrjen e ndëshkimit të caktuar apo me falje nga ana e Allahut azze ve xhel-le.

Përshtati: Valdet Kamberi

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

Must Read