BallinaPraktikaNamaziPSE NUK FALEN NJERËZIT?

PSE NUK FALEN NJERËZIT?

PSE NUK FALEN NJERËZIT?

Njerëzit nuk falen dhe nuk i bëjnë sexhde Allahut, sepse, nuk janë të bindur fort për ekzistencën e Allahut si dhe për llogaritjen në varr, përjetimin e situatave të vështira në Ditën e Gjykimit dhe në fund, Xhehenemin apo Xhenetin.
Po të ishin të bindur si duhet, do ta tregonin me veprimet e tyre!

Allahu i Madhëruar thotë:
“Ata janë në dyshim për takimin me Zotin e tyre (me botën tjetër), e ta dini se Ai ka përfshirë me dijen e vet çdo send.”
Fussilet, 54.

Allahu i mëshiroftë të vdekurit e muslimanëve e i udhëzoftë të gjallët e tyre!

Hoxhë Irfan Salihu

Must Read