BallinaPraktikaRamazaniRamazani është begati nga Allahu dhe duhet të falenderohet

Ramazani është begati nga Allahu dhe duhet të falenderohet

Ramazani është begati nga Allahu dhe duhet të falenderohet

Ramazani është ndër dhuntitë e mëdha, të cilin Allahu e ka begatuar mbi robërit e Tij besimtarë, ky është një muaj në të cilin zbret mëshira e Allahut, në të cilin fshihen mëkatet dhe të këqiat, shumëfishohen shpërblimet dhe ngriten gradat.
Në këtë muaj i shpëton Allahu robërit e Tij nga zjarri, i Dërguari i Allahut – paqja dhe shpëtimet e Zotit qofshin mbi të- thotë: “Kur të vijë Ramazani, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit, dhe lidhen shejtanët.” (Muttefekun alejh).
Dhe thotë i Dërguari – paqja dhe shpëtimet e Zotit qofshin mbi të- : ” Kush e agjëron muajin e Ramazanit me besim të plotë duke shpresuar shpërblimin e Allahut i falen mëkatet e mëparëshme, dhe kush bën kijam muajin e Ramazanit me besim të plotë duke shpresuar shpërblimin e Allahut i falen mëkatet e mëparëshme.” (Muttefekun alejhi)

Allahu i Lartësuar thotë në hadith kudsij: “Çdo punë që e punon njeriu i takon ati, përveç agjërimi, ai është i imi dhe unë shpërblej për të.” (Muttefekun alejhi)
Dhe thotë i Dërguari i Allahut – paqja dhe shpëtimet e Zotit qofshin mbi të- : ”Vërtet Allahu në çdo ditë dhe natë i shpëton njerëzit nga zjarri në muajin Ramazan, dhe çdo musliman i cili bën lutje, i pranohet lutja (Ahmedi) dhe në të është nata e kadrit.”
I Lartësuari thotë: “Nata e kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj! (El-Kadr:3)

Këto janë disa prej mirësive të këtij muaji të bekuar, prandaj inshallah je përgatitur për të, kjo të bën të kuptosh madhështinë e begative të Allahut të Lartësuar mbi ty.
Sa prej njerëzve kanë agjëruar me neve Ramazanin e kaluar, ata tani janë ndërmjet shtresave të dheut në varret e tyre.
Falenderoje Allahun për këtë dhunti, dhe mos e kalo këtë muaj me mëkate dhe punë të këqija.

Marr nga:
http://pertymoter.net/
Përktheu: Merita Rexha

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read