BallinaARTIKUJHistori dhe TregimeShtatë foshnjat që kanë folur në djep

Shtatë foshnjat që kanë folur në djep


Shtatë foshnjat që kanë folur në djep

 

Falënderimi i takon vetëm Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Tij, Muhamedin alejhi selam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Eselamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu!

I lartësuar është Allahu dhe Ai është i Plotfuqishëm të bëjë çdo gjë, si të dojë dhe kur të dojë dhe nuk ka kufi për Fuqinë dhe Pushtetin e Tij Subhanehu ue Teala.

Ata të cilët kanë folur në djep (foshnja) janë shtatë (që ka argumente për ta, disa numërojnë edhe më shumë), dhe që ta kuptojmë shprehjen “kanë folur në djep”, e ka kuptimin që kanë folur në një moshë që nuk flasin në të fëmijët asnjëherë, (pra nga mosha një ditë e deri sa te flas ky fëmijë normalisht ) dhe këto quhen mrekulli që Allahu jua ka dhënë këtyre njerëzve nëpërmjet fëmijëve të tyre siç janë këto raste, në kohë dhe momente të vështira, që t’i mbrojë nga ajo që i akuzojnë, siç është rasti i Merjemes alejhas-selam ose adhuruesit Xhurejxh, ose Jusufit alejhi selam kur e akuzuan për imoralitet (kurvëri), Allahu menjëherë i mbrojti këta njerëz të pastër dhe të ndershëm siç është tradita e Tij në të tilla raste, që ëndërron gjithmonë në mbrojtje te atij që i bëhet padrejtësi, se kush e ruan Allahun në kohë te mirë dhe largohet nga haramet, e ruan atë Allahu kur është në vështirësi, dhe i ka mbrojtur këta besimtarë nga këto akuza nëpërmjet gojës së këtyre foshnjave të pastra dhe të porsalindura siç është rasti i Isait dhe djalit te ngjitur te Xhurejxhit, ku nuk kishte kush t’i mbronte përveç Allahut, dhe nuk kishte kush të dëshmonte për pastërtinë e tyre, por Allahu ju dha gjuhë këtyre foshnjave që te dëshmonin ndershmërinë e tyre, dhe shqiptuan fjalë madhështore që nuk mund t’i thotë as burri i mençur nganjëherë, dhe i nxori Allahu te pastër robërit e tij.


Ose ka qenë e folura e këtyre foshnjave, shkak për qëndrueshmëri deri në momentet e fundit për moskthimin në “shirk” te nënave te tyre kur donin te shtireshin sikur ndërruan fenë nga frika për fëmijët e tyre, siç është rasti i parukieres së Faraonit dhe Nëna e djalit në historinë e hendeqeve prej zjarri, për shkak se thonin: Allahu është Zoti jonë, pra për shkak te besimit te tyre në Allahun. dhe tani po ti sqaroj një nga një:


1- Isai alejhi selam. “Unë jam rob i Allahut…”


Thotë Allahu në Kuran: ﴾Dhe trego (o Muhamed) në Libër për Merjemen, kur u tërhoq nga familja e saj në një vend në lindje, duke e fshehur veten nga ata. Ne i dërguam Shpirtin Tonë (Xhibrilin), i cili iu paraqit asaj si një njeri i plotë. Ajo i tha: “Unë kërkoj që të më mbrojë i Gjithëmëshirshmi prej teje, nëse i frikësohesh Allahut. Ai tha: “Në të vërtetë, unë jam vetëm një i dërguar i Zotit tënd, që të të dhuroj ty një djalë të pastër.” Ajo tha: “Si mund të kem unë djalë, kur asnjë mashkull nuk më ka prekur e nuk jam as e pacipë?!” iu përgjigj: “Kështu është! Zoti yt ka thënë: ‘Kjo për Mua është e lehtë. Në do ta bëjmë atë (Isain) shenjë për njerëzit dhe mëshirë nga ana Jonë’. Dhe kjo është punë e kryer.” Ajo mbeti me barrë e u tërhoq me të në një vend të largët. Dhembjet e lindjes e detyruan atë që të shkonte te trungu i një hurme. Ajo tha: “Ah, sikur të kisha vdekur para kësaj (ngjarjeje) dhe të isha harruar krejt!” Një zë e thirri nga poshtë: “Mos u pikëllo, se Zoti yt të ka bërë një burim uji poshtë teje! Shkunde trungun e palmës, që të bien mbi ty hurma të freskëta!. Ha, pi dhe qetësohu. Nëse vëren ndonjë njëri, i thuaj: “Unë jam betuar në të Gjithëmëshirshmin se do të agjëroj, prandaj sot nuk do të flas me askënd.” Dhe u kthye te populli i vet, duke mbajtur fëmijën. Ata i thanë: “O Merjeme, ke bërë diçka të turpshme!
O motra e Harunit! Babai yt nuk ka qenë njëri i keq, as nëna jote nuk ka qenë grua e shthurur.” Ajo bëri me shenjë nga i biri. Ata thanë: “Si t’i flasim ne fëmijës që është në djep?” Ai (Isai në djep) tha: “Unë jam rob i Allahut. Ai më ka dhënë Librin (Ungjillin), më ka bërë profet dhe më ka bërë të bekuar kudo që të jem. Ai më ka porositur që të falem e të jap zeqatë sa të jem gjallë dhe që të jem i mirë ndaj nënës sime dhe nuk më ka bërë të ashpër dhe të padëgjueshëm﴿. (Merjem 16-32)
Fjala e Allahut ” Një zë e thirri nga poshtë”. Thonë komentuesit e Kuranit ai është Isai i porsalindur, dhe ajetet në vazhdim e tregojnë qarte që flet në mbrojtje te nënës se tij i porsalindur.


2- “Djali” i Xhurejxhit (“Babai im është filan bari”.)


Transmetohet nga Ebu Hurejre radiAllahu anhu se ka thënë i Dërguari i Allahut alejhis selam: ” Tre foshnja kanë folur në djep: 1- Isai, 2- dhe ka qenë nga mesi i izraelitëve një njëri të cilin e quanin Xhurejxh. Një dite kur po falej në faltoren e tij (jashtë qytetit) i erdhi e ëma për vizitë dhe e thirri Xhurejxhin. Tha në veten e tij: O Zot nëna apo namazi? dhe vazhdoi te falej derisa e plotësoi ,kthehet e ëma në shtëpi, dhe e përsërit vizitën e saj tre dite, dhe ndodh e njëjta gjë,. Xhurejxhi në namaz, e thërret nuk i përgjigjet por plotëson namazin, atëherë ajo tha: ‘O Zoti im, mos e vdis derisa ti tregosh (sprovosh) me laviret ( te takohet me ta).
Një dite e kujtojnë Xhurejxhin një shtrese e prishur nga izraelitet dhe deshën t’ia prishnin moralin, dhe gjejnë një kurve te bukur dhe ja dërgojnë kundrejt pagesës)
Kur Xhurejxhi ishte në vend-adhurimin e vet. Vjen kjo grua e bukur, dhe ja ekspozon trupin e saj dhe e fton për dashuri, Xhurejxhi e refuzon këtë gjë dhe e përzë, ajo nga inati takon një çoban që kulloste bagëtitë rreth tempullit, dhe bënë me te zina(dashuri) dhe ngel shtatzënë, kur lindi e pyeten se kush është i ati?Tha:” ky është fëmija Xhurejxhit”, atëherë u zemëruan njerëzit për këtë punë te fëlliqur dhe shkojnë tek ai, e fyejnë dhe e rrahin dhe ja prishin tempullin, dhe kur urdhëroi mbreti që ta vrisnin. Xhurejxhi ju thotë: “Çfarë keni me mua? jam i pafajshëm” i thanë ti ke bërë këtë e këtë. Tha: ” Me jepni kohë sa te marr abdes dhe te fal dy rekatë”, dhe kur i mbaroi,shkoi tek foshnja, e vendosi gishtin e tij në barkun e foshnjës dhe i tha:”O vogëlush kush është babai yt”? Vocërraku i porsalindur ju përgjigj:”Babai im është filan bari”. Atëherë filluan njerëzit ta përqafonin dhe ti kërkonin falje dhe i thanë që do t’ia rindërtojnë vend-adhurimin prej Ari (Floriri), por Ai refuzoi dhe tha:” ma ndërtoni prej balte siç ishte.


3- Foshnja që thotë: “O Zoti im, mos më bëj si ky” “O Zoti im, më bëj si kjo!”


Një grua izraelite po i jepte gji të birit. Pranë saj rastësisht kaloi një kalorës i bukur. Ajo tha:
“O Zoti im, bëje djalin tim që t’i përngjajë këtij kalorësi”. Djali e lëshoi gjirin, u kthye nga kalorësi dhe tha: “O Zoti im, mos më bëj si ky”, pastaj përsëri vazhdoi të pinte.
(Ebu Hurejre radiAllahu anhu thotë se sikur po e shoh te Dërguarin e Allahut alejhis selam si e thith gishtin e vet duke jua shëmbëlluar fëmijën shokëve) . Pastaj sollën një robëreshë,dhe po e rrihnin, ndërkaq e ëma e djalit tha: ‘O Zoti im, mos e bëj djalin tim si kjo!’
Ai e lëshoi gjirin dhe tha: “O Zoti im, më bëj si kjo!”
“Pse?” e pyeti e ëma. Ai ju përgjigj:”Kalorësi është njëri i keq e gjakpirës, kurse për robëreshën thonë se ka vjedhur dhe ka bërë zina, kurse ajo nuk ka bërë asgjë nga këto”.” (Buhariu dhe Muslimi)

4- Foshnja në historinë e hendeqeve prej zjarri.


Foshnja në historinë e hendeqeve prej zjarri, që tregohet në suren El-Buruxh, ku një mbret mizor thërriste që ta adhuronin atë si zot, dhe Allahu nxjerr nga populli i këtij mbarti një djalë besimtar që i ftonte njerëzit në adhurimin e Allahut si Zot te vetëm, dhe lënien e adhurimit te mbretit dhe magjistarit te tij, kur dëgjon Mbreti zemërohet dhe vendos zhdukjen e këtij djaloshi, mbas disa atentateve te dështuara për zhdukjen e djaloshit besimtar, me në fund, me mënyrën që i tregoi djali mbretit, si rrugë e vetme për vrasjen e tij ishte që mbreti te grumbullonte gjithë popullin në një dite te caktuar, dhe ta qëllonte djalin besimtar para tyre duke shqiptuar me zë të lartë që ta dëgjonin te gjithë te pranishmit: ” Në emër te Zotit te këtij djaloshi”. Dhe mbasi e lidh para gjithë popullit të grumbulluar për te parë këtë ngjarje Mbreti thotë:” Në emër te Zotit te këtij djaloshi” dhe e qëllon për vdekje, atëherë njerëzit thanë: Mbreti nuk mundi ta vrasi djalin besimtar vetëm se kur tha :” Në emër te Zotit te këtij djaloshi” atëherë ne besuam në Zotin e djaloshit besimtar, atëherë Mbreti i zemëruar urdhëroi rrethimin e tyre, dhe hapjen e hendeqeve te thella dhe ndezjen në të zjarr te madh për djegien e besimtareve, dhe ushtaret hidhnin në të, të gjithë ata që thonin Zoti jonë është Allahu, derisa erdhi radha e një gruaje që kishte në gjirin e saj një fëmijë te vogël, dhe nga dhembshuria për të, vendosi te shtiret sikur beson që Mbreti është zot, por Allahu ja mundësoi këtij fëmijë që po pinte gllënjkat e fundit nga gjiri i nënës te tij, që ti thoshte asaj para ushtareve dhe para mbretit: ” Duro o nëna ime se ti je me te drejtën dhe do shpërblehesh për këtë” dhe duroi dhe i hodhën te dy (nënë e bir) në zjarrin gjigant. ( ngjarja është e gjatë dhe kjo ishte përmbledhje hadithesh nga Muslimi, Ahmedi,Nësai…). (Sot ky vend ndodhet në jug te Arabisë Saudite, në Xhezan,dhe është i rrethuar, nuk lejohet hyrja nën moshën 18 vjeç, për shkak se duken kockat dhe hiri sipër tokës sikur ngjarja ka ndodhur para disa vitesh e jo para rreth 1600-1700 viteve)

5- Djali i parukieres së vajzave të faraonit


Transmeton Abdullah ibn Abasi se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Kur kam qenë në Natën e Israsë (udhëtimi i tij natën nga Mekja për në Aksa), dëgjova një erë shumë të këndshme, dhe i thashë Xhebrailit alejhis selam( që e shoqëronte): “Çfarë është kjo erë kaq e këndshme?” më tha:” Kjo është era e parukieres se Faraonit dhe fëmijëve te saj”. I thashë: “Si është puna e saj?”. Me tha (Xhibrili): kur ka qenë një ditë duke krehur vajzën e Faraonit i ka shpëtuar nga dora krehri dhe është ulur për ta kapur dhe ka thënë:” Bismilah”. i ka thënë vajza Faraonit: “Babai im?”. i ka thënë Parukierja:” Jo por Zoti im dhe Zoti babait tënd Allahu”. Dhe shkon vajza e i thotë Faraonit, ky urdhëron që ta sjellin gruan se bashku me pesë fëmijët e saj, dhe i thotë:” O filanë a mos ke Zot tjetër përveç meje që e adhuron?”. i thotë me qetësinë e besimtares: “Po Zoti im dhe Zoti jot Allahu”. ky urdhëron që të merret një kazan i madh dhe të vendoset në zjarr e të mbushet me vaj, dhe urdhëron që të hidhet djali më i madh i saj në vaj te vluar nëse gruaja nuk kthehet në mosbesim, dhe kështu bëjnë, e hedhin djalin e madh nën ulërimat e tij dhe mbas disa minutash del trupi i tij i djegur nga nxehtësia e vajit, i thonë nënës: A ke Zot tjetër përveç meje tani?
i thotë gruaja: “Po Zoti im dhe Zoti jot Allahu”. Atëherë Faraoni i inatosur urdhëron te merret djali i dytë dhe të hidhet në vaj. E tërheqin me forcë dhe e hedhin në vaj dhe mbas disa minutash del i përcëlluar dhe bashkohet me trupin e vëllait të djegur që notonin sipër vajit të nxehtë, dhe nëna e vëllezërit e tyre shikonin. Përsëri e pyet Faraoni dhe përsëri e njëjta përgjigje nga nëna e djemve që ja hidhnin njëri pas tjetrit në zjarr(vaj) deri sa i ngel më i vogli në gji, ndjen dhembshuri për të, dhe mendon te tërhiqet për ta shpëtuar nga vdekja, por Allahu i jep gjuhë dhe shqiptim këtij vogëlushi që po pinte nga gjiri i se ëmës dhe i thotë ky vogëlush:” O nëna ime mos u tërhiq po hidhu se ndëshkimi i dynjasë ( vaji i nxehtë) është shumë më i lehte se ndëshkimi në botën tjetër”. Atëherë nëna e tij i thotë Faraonit:”Kam një dëshirë”. ” kush është dëshira jote -i thotë Faraoni – se në do ta plotësojmë”. i thotë nëna e djemve:” Dua që ti grumbullosh kockat e mija dhe te fëmijëve dhe t’na varrosesh në të njëjtin varr”. Dhe e hedhin në zjarr me gjithë fëmijën.(Sunën ibn Maxheh)

6- Dëshmitari i Jusufit alejhis selam


Transmetohet nga ibn Abasi RadiAllahu anhu se i Dërguari i Allahut alejhis selam ka thënë:”Nuk kanë folur në djep përveç katër(fëmijëve) Isai, dëshmitari i Jusufit alejhis selam, “djali i Xhurejxhit, dhe djali i Parukieres se Faraonit.( Transmeton Hakim në mustedrek)
Kur gruaja e ministrit te Egjiptit i mbylli dyert e dhomës së saj mbasi e kishte futur brenda saj (dhomës) me dredhin e një gruaje të dashuruar shërbëtorin e saj të bukur Jusufin alejhis selam, djalin e Jakubit alejhis selam dhe e urdhëroi që te kryente marrëdhënie me të, Jusufi i ndershëm refuzoi, dhe tentoi që të shpëtojë nga dredhia e saj duke dalë nga dhoma ajo e kapi nga këmisha nga pjesa e kurrizit që ta ndalonte për te realizuar qëllimin e saj, ndërkohë ju gris këmisha nga mbrapa (kurrizi) nga tërheqja, dhe ndodhi që erdhi burri i saj, dhe kjo, gruaja e tij për tu justifikuar për atë që kishte bërë ja hodhi fajin Jusufit alejhis selam duke thënë që ai ju kishte vërsulur asaj, dhe Allahu që nuk i shpëton asgjë i jep gjuhë që të flas një fëmijë te vogël në djep dhe të tregoje historinë. thotë Allahu në Kuran: (Jusufi) tha: “Ajo provoi të më joshte”. Një i afërt i saj (që u gjend aty), pohoi…” sipas hadithit te transmetuar nga ibn Abasi tregohet që ai ishte foshnje.( për këtë ka mendime te ndryshme nga dijetaret)

7- Mubarek El-Jemameh “Ti je i Dërguari i Allahut”.

Në një transmetim te Muared bin Abdullah El-Jemani nga gjyshi i tij ka thënë: kam shkuar për kryerjen e haxhit te lamtumirës dhe kam hyrë në vendbanimet e Mekës dhe kam parë te Dërguarin e Allahut alejhis selam, dhe fytyra e Tij ndriçonte si hëna e plotë, dhe dëgjova tek ai gjëra interesante, i ka ardhur një burrë nga Jemamah që mbante në duart e tij një djalë te porsalindur (donte ta bekonte i Dërguari i Allahut), kur e mori foshnjën i Dërguari i Allahut alejhis selam në duart e tij te bekuara, i thotë: “kush jam unë?”. i përgjigjët foshnja: “Ti je i Dërguari i Allahut”. i thotë Muhamedi alejhi selam:”te drejtën the, Allahu të bekoftë”. Dhe thonë bashkëfshataret e tij që djali nuk ka folur me derisa është rritur.( Transmeton Bejhekiu në dalail en-nubue) .
Thotë ibn Haxheri se Dahaku ka thënë në tefsirin e tij që Jahja alejhis selam ka folur në djep. Thotë imam El-Begeuij në tefsirin e tij që edhe Ibrahimi alejhis selam ka folur në djep dhe gjithashtu thonë për Muhamedin alejhis selam sapo ka lindur ka folur duke lutur Allahun.
Allahu e din me se miri dhe prej tij falje dhe ndihme kërkojmë.

Përgatiti: Vëllai juaj Murat Basha – Riad me 19/4/2008

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër

Must Read