BallinaARTIKUJHadith dhe SunetTë Gjithë Librat Qiellor kanë zbritur në Ramazan

Të Gjithë Librat Qiellor kanë zbritur në Ramazan

 

Të Gjithë Librat Qiellor kanë zbritur në Ramazan

Rrëfyer nga Ahmedi dhe Et-Taberaniu [ky] në el-Mu’xhem el-Kebir nga Vathilah ibën el-Aska’ -radijAllahu anhu!-  i cili ka thënë:

I dërguari i Allahut -sal-lAllahu alejhi ue sel-lem!-  ka thënë:

Fletushkat e Ibrahimit kanë zbritur në të parën (natë) e Muajit të Ramazanit. 
Tevrati është zbritur në të gjashtën e Ramazanit. 
Inxhili është zbritur në të trembëdhjetën e Ramazanit. 
Zeburi është zbritur në të tetëmbëdhjetën e Ramazanit, dhe  
Kurani është zbritur në të njëzetë e katërtën e Ramazanit.

 

Klasifikuar si Hasen nga Albani në el-Silsileh el-Sahihah, 1575.

Burimi: www.islamifejaevertete.com

Must Read