BallinaTEZKIJEMëkatët dhe PendimiTri nga mëkatet e mëdha

Tri nga mëkatet e mëdha

Tri nga mëkatet e mëdha

Nga Ibën Omeri se Profeti -bekimet dhe paqja e Allahut qoftë mbi të!- ka thënë:

Mëkatet e mëdha tek Allahu janë:

1) Një burrë i cili martohet me një vajzë dhe pasi që të shfryen epshin (me të) e divorcin atë dhe (së bashku me këtë ) duke e penguar nga mehri i saj.

2) Një njeri i cili punëson dikë që t’i kryejë punë dhe nuk ia paguan rrogën,

3) Një njeri i cili e vret një kafshë apo një insekt pa pasur ndonjë nevojë të madhe për këtë.

Referenca: Shënon Hakimi në “Mustedrek” Vëll 3, faq 538; “Sunen el-Kubra lil Bejhaki” 13330, Grada “Hasen”]

Burimi: www.islamifejaevertete.com

Must Read