BallinaARTIKUJTema dhe ArtikujUnazat e Selefëve (Të parëve tanë të mirë dhe të devotshëm)

Unazat e Selefëve (Të parëve tanë të mirë dhe të devotshëm)

Unazat e Selefëve (Të parëve tanë të mirë dhe të devotshëm)

 

 

 

Imam Ibn Rexheb el-Hanbeli:

 

“Është thënë se Umer ibnul Khattab kishte një unazë në të cilën shkruante: “Mjafton vdekja si përkujtuese”

 

Në unazën e Aliut shkruante: “Allahu është i Qartë dhe Mbreti i Vërtetë”

 

“Në unazën e Khalid Ibn Welidit shkruante: Khalid, ti do të vdesësh”

 

“Në unazën e Uvjes el-Karnit shkruante: “Ki frikë Allahun” ( Kitab Ahkam-il-Khawatim, fq. 112)

 

Në Unazën e Malik Ibn Enesit shkruante: Ne nuk kemi nevojë për tjetër ndihmues jashtë Allahut. Ai është mbrojtësi i shkëlqyer.”

 

“Në Unazën e Imam Shafi’iut shkruante: ”Allahut duhet mbështetur – Muhammed ibn Idriz.” ( Kitab Ahkam-il-Khawatim fq.136).

 

______________________________________________________________________

 

Ibn Uthejmin tha: “Nuk është sunnet të mbahet unaza. Profeti alejhis salatu wes-selem nuk e mbante për shkak të adhurimit.”

 

(Sharh-ul-Bulugh 1/184)

 

 Shënim: Megjithatë mbajtja e unazave lejohet!

 

 

 

Përktheu nga anglishtja: Meriton Muriqi

 

Burimi: http://www.islamifejaevertete.com/

 

Must Read