UNË JAM I LIRË

 

UNË JAM I LIRË

 

Nëse këtë fjalë e thotë një njeri i lirë dhe ka si qëllim, se ai është lirë nga robërimi i njerëzve: PO, ai është i lirë nga robërimi i njerëzve.

 

Nëse ka si qëllim, se ai është i lirë nga robërimi dhe nënshtrimi ndaj Allahut të Lartësuar ka gabuar në kuptimin e nënshtrimit, dhe nuk e di kuptimin e lirisë. Nënshtrimi ndaj diçkaje pos Allahut është robërim, ndërsa nënshtrimi i njeriut ndaj Allahut është liri, dhe ai nëse nuk i nënshtrohet Allahut i nënshtrohet dikujt tjetër pos Atij, e në këtë rast ka mashtruar vetveten nëse ai mendon e thotë se: “ai është i lirë”, d.m.th. i zhveshur nga nënshtrimi ndaj Allahut dhe nuk do ta veprojë atë.

 

 

Shejh Ibën Uthejmin- Allahu e mëshiroftë-.

 

Përshtati: Valdet Kamberi

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

Must Read