BallinaPraktikaPyetje dhe PërgjigjjeVendimi mbi veshjen e takave të larta?

Vendimi mbi veshjen e takave të larta?

 

Vendimi mbi veshjen e takave të larta?

 

Pyetja 26812: Cili është vendimi Islam mbi veshjen e këpucëve me taka të larta?

Përgjigja: Lavdërimet ia kushtojmë Allahut!

Më së paku është se është mekruh[e papëlqyeshme];

 

Së pari, kjo sepse kjo përfshin mashtrimin, sepse ato vishen që një grua të duket e gjatë, kur në të vërtetë ajo nuk është.

Së dyti, kjo e vendos në rrezik femrën, sepse ajo mund që të rrëzohet.

Së treti, ato janë të dëmshme për shëndetin e gruas, sikurse deklarohet nga mjekët.

 

 Mexhmu Fetaua ue Mekalat lil Shejh Ibën Baz, 6/397

 

Burimi në anglisht: islamqa.com

Burimi në shqip: www.islamifejaevertete.com

Must Read