Çfarë është buraku?

 

Çfarë është buraku?


Pyetja:

Çfarë është buraku? Ku gjindet kjo fjalë, kjo gjindet në mevlud ku thuhet aty se ka qajt buraku kur ka mar vesh se do  shkojë ta marë Muhamedin a.s dhe ta çojë te Allahu të  bisedojë ose (qelam) nëse nuk gaboj. Nëse ju keni  mundësi, mëm sqaroni pak rreth kësaj se çfarë është ky burak?


Përgjigja:

Buraku është një kafshë, i cili është më i vogël se kali dhe më i madh se gomari dhe ka ngjyrë të bardhë, siç transmeton Buhariu. Me këtë kafshë pejgamberi, alejhi selam, ka udhëtuar natën e israsë dhe miraxhit duke i hipur atij, duke u shoqëruar nga Xhibrili a.s., siç përshkruhet në hadithe, Kjo kafshë është shumë e shpejtë, hap i tij ishte deri në kufirin ku arrin shikimi i tij. Për herë të parë Profeti, alejhi selam, e ka parë burakun në Mekë kur i erdhi me të Xhibrili a.s., i ka hipur atij dhe ka shkuar me të në Mesxhidul Aksa, e ka lidhur atë në derën e xhamisë, ka falur namazin, pastaj ka vazhduar rrugën më të për në qiellin e shtatë.

____________________________

Israja është udhëtimi që ka bërë Pejgamberi, alejhi selam, nga Meka në Mesxhidul Aksa (në Jeruzalem), ndërsa miraxhi është ngritja e Pejgamberit, alejhi selam, nga Mesxhidul Aksaja për në qiellin e shtatë. E gjithë kjo ka ndodhur brenda një pjese të natës.


Alaudin Abazi

Burimi: http://www.klubikulturor.com

www.IslamiFejaeVertete.com

 

Must Read