BallinaPraktikaFikhuDispozita e mallkimit të djallit të mallkuar

Dispozita e mallkimit të djallit të mallkuar

 

Dispozita e mallkimit të djallit të mallkuar

Pyetja: Cila është dispozita e mallkimit të shejtanit (djallit)?


Përgjigjja: Njeriu nuk është urdhëruar ta mallkoj shejtanin, por është urdhëruar të kërkoj mbrojtje te Allahu prej tij (shejtanit).


Allahu ka thënë: “E, nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtetë Ai dëgjon dhe di.” (A’raf, 200)


Allahu ka thënë: “E, nëse ty të ngacmon ndonjë ngacmim prej djallit, ti kërko mbrojtje prej Allahut, se vërtetë Ai (Allahu) është dëgjuesi dhe i di të gjitha.” (Fussilet, 36)

Dijetari Ibën Uthejmin, Allahu e mëshiroftë!
Përktheu: Valdet Kamberi

 

Burimi: www.islamifejaevertete.com

 

 

 

 

Must Read